Οδικές διεθνείς μεταφορές

Ένας στόλος από ιδιόκτητα φορτηγά αυτοκίνητα που κινούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ελληνική επικράτεια, και ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο ανταποκριτών τόσο στο εξωτερικό όσο και στη χώρα μας μπορούν να εγγυηθούν την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη μας.


Συμπληρώστε την αίτηση για να σας στείλουμε την προσφορά μας για τη μεταφορά σας